Medicinsk  Laser

Vad är medicinsk laser?

Medicinsk laser är avsedd för att lindra eller avhjälpa inflammatoriska besvär likaså akuta & eller kroniska medicinska problem.
På forskarnivå har behandlingsmetoden med medicinsk laser varit känd sedan 60-talet.
Laser är en sorts ljuskälla som avger ljus med ett mycket smalt spektrum.

Ljuset kan vara synligt eller osynligt och kan tränga in i vävnaderna i olika djup.

Det Medicinska/Terapeutiska laserljuset har en enda våglängd med långa sammanhängande vågor, beroende på våglängden har ljuset olika effekt på cellerna & medicinsk laser är en cellbehandling som bara påverkar sjuka och dåliga celler,  friska celler befinner sig fortfarande i ett normalt tillstånd och påverkas alltså inte av laserljuset.


Vad kan behandlingarna hjälpa dig med?


Behandlingsområdet för medicinsk laser är många, men för att nämna några:
Endometrios

Klimakteriebesvär

Nack- och ryggbesvär

Ryggskott

Diskbråck

Värk i axlar

Golf- och tennisarmbåge

Karpaltunnelsyndrom

Idrotts- eller motionsskador

Stressrelaterade muskelspänningar

Arbetsskador på grund av statiskt muskelarbete

Skador i fotleden som t. ex. fotledsstukning, hälsporre

ArtrosHur påverkas skadade celler av laserljuset?


Medicinsk laser har biostimulerande effekt och sätter igång fotomekaniska processer på cellnivå.
Processen påverkar fotogena celler oberoende av var i kroppen cellerna sitter och vilka sjukdomstillstånd som har drabbat dem. Laser ökar cellernas energiproduktion och genom det ökar deras ämnesomsättning vilket leder till att cellen snabbare kan återgå till normalfunktion.
Medicinsk laser har en hämmande effekt på vissa nervfibrer som som har uppgift att förmedla smärtsignalerna till hjärnan och cellerna startar en självläkningsprocess och söker sig mot ett normalt och friskt tillstånd i kroppen


Hur går det till & hur många behandlingar krävs det för önskad effekt?

Vi har alltid ett först besök där du får beskriva dina besvär & därefter en undersökning & bedömning

Den största risken med laserterapi är att behandla något som man inte vet vad det är, så att man genom laserns effekt lindrar symptomen och därmed kan fördröja en nödvändig utredning och en korrekt diagnos genom sjukvården, vid minsta tveksamhet hänvisas du till din läkare för att få en bedömning/diagnos om medicinsk laser kan underlätta för just dig.

Alla reagerar olika på laserterapi, i de flesta fall är behandlingen helt smärtfri.
Långvariga besvär kräver flera behandlingar under en längre period.
Däremot behandlas akuta skador intensivt i en kortare tid.
Laserljusets effekter sitter kvar i cellerna efter behandlingen i upp till 1- 2 månader.Efter en behandling med medicinsk laser:

-Du kan bli lite trött efter behandlingen pga
din kropp slappnar av

-Efter 6-24 timmar kan en reaktion uppstå av ökad smärta som vara upp till ett dygn, vilket är normalt och betyder att din kropp svarar på behandlingen

-Det kan ta upp till tre behandlingar innan du känner förbättring, därav rekommenderas flera behandlingar i följd

-Drick extra mycket vatten
 


Medicinsk laserbehandling är godkänt som friskvård enligt skatteverkets hänvisningar.

Vill du veta mer om laser ?
Besök gärna medicinsk laserforums sida