HQ’s Kurator KBT terapeut Malin

27.04.2023

Detta är Malin El Fhaily , hon arbetar på Hagaqliniken som kurator. Det sker lite ändringar bland våra kalendrar efter maj månad när vi byter bokningssystem. Malin kommer att ha sin egen bokning , läs mer om det nedan. Här ser ni vad denna fantastiska kvinna erbjuder 


Företagshälsa med KBT.
Till dig som arbetar med människor på olika sätt, som behöver prata med någon som kan relatera till arbeten inom socialtjänst, BUP, sjukhus, skola samt andra arbeten med mycket människokontakter.Till dig som arbetsgivare ger detta en effektiv hjälp och verktygen som används i terapisamtalen har vetenskapligt stöd.
 

KBT/Samtalsterapi 
KBT/ACT/ CFT (Compassion fokuserad terapi) som grund i varje samtal. Det skapar en trygghet att det finns en vetenskaplig grund som KBT bygger på och gör att du som klient kan känna dig trygg i processen. Samtalen riktar sig till enskild, par och hela eller delar av familjen. Behandlingen är ofta kortvarig (5-15 sessioner) utifrån klientens behov. Resultatet beror på utgångsläge och insats, alla gör alltid sitt bästa och utifrån sin förmåga. Ibland behöver man ta en paus för att komma ikapp sig själv. Det finns ingen stress, press eller förväntan, detta är din stund och jag är tacksam för att få dela dina tankar.


Hypnos
En stor del av det vi känner, tänker och gör styrs av det undermedvetna. Dessa processer är automatiska och påverkar vårt dagliga liv på ett omedvetet plan tex när vi upplever att vi reagerar på något utan att förstå varför.

Genom vägledning tittar vi bakåt i tiden på händelser som behöver bearbetas. När man bearbetat det som hänt släpper oftast blockeringen greppet, och det blir lättare att se framåt när man inte styrs av det som hänt bakåt i tiden. 


NPF-Coaching
Stöd och råd till dig som har eller lever med någon som har NPF (Neuropsykiatriskt funktionsnedsättning). Alla är vi unika och fungerar på olika sätt. I samtalet får du stöd och råd som kan vara till hjälp på både kort och långt sikt. Kan bokas enskilt eller hel/del av familj, samt även som handledning i skola och på arbetsplats.


Ungdomssamtal-med förälder
Ungdomssamtal från 10 år i målsmans sällskapSamtal där du som barn/ungdom får hjälp att sätta ord på det du känner. Ibland vet man inte varför man mår som man gör. Livet går upp och ner. En förälder ska vara med större del av samtalet då du är jätteviktig för barnets stöd framåt.


Skolkurator-konsult/coach
Här kan ni som skola anlita en skolkuratorkonsult om ni för stunden saknar en skolkurator på plats eller komplement till befintlig skolkurator och/eller elevhälsa. För rådgivning/handledning inom olika områden som tex tips på olika värdegrunds övningar, vart hittar man bra material, böcker osv. NPF coachning, mappning och kartläggning enligt KBT/beteendeanalys som stöd till elever med olika behov, problematisk skolfrånvaro. Social utredning inför skolformsutredning. Bokning sker i mån av tid.

Alla frågor eller bokningar mailas till Malin 👇🏻